Sto povidek  aneb nesplneny plan - Suchy Jiri | antikvariat - detail knihy