Z meho zivota III   Od vstupu Kaizlova do Narodni strany svobodomyslne az do jeho smrti - JUDr  Jos  Kaizl  Tobolka Z  V  Dr   vydal | antikvariat - detail knihy