AR Dirhem Samarkand AH 318 - C440 | antikvariat - detail numismatiky