Obrázek
Zeměpisný atlas pro školy střední, ústavy učitelské a školy obchodní (Brunclík J., Machát Fr.)