Osvětové rozhledy - ročník III.+IV., Voják - republikán (Hudec Rudolf a kruh spolupracovníků - rediguje)