Nákupní košík
Počet položek: 0
Celková cena: 0 Kč
Objednat    Obsah košíku

Antikvariát  Historie

Věda ve starém Řecku II. (Farrington B.)
Jan Duns Scotus, doktor subtilis a jeho žáci (Sousedík Stanislav)
Valerián Magni - Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století (Sousedík Stanislav)
Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře (Kučera Jan, Rak Jiří)
Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic
Stručné dějiny československé (Kalista Zdeněk)
Lidé a hry (Olivová Věra)
Jak člověk stvořil bohy (Pok Lubor)
Stopami dávných věků - Mezi Nilem a Tigridem (Bič Miloš)
Záhada Longinova kopí (Maclellan Alec)
Až k hořkému konci (Gisevius H. B.)
České dějiny, Doba předbělohorská 1526 - 1547, Kniha I, díl I. (Janáček Josef)
Světová revoluce - Za války a ve válce 1914 - 1918 (Masaryk T. G.)
Osud slavného domu - Rozkvět a pád rožmberského dominia (Míka Alois)
Dějiny kolonialismu (Stamberger Walter)
Ženy české renesance (Janáček Josef)
Stříbrná maska - Pohled na život královny Kristiny (Englund Peter)
Saint - Simon Paměti
Ve stínu tvých křídel - Habsburkové v českých dějinách (Čornejová Ivana, Rak Jiří, Vlnas Vít)
Budování státu - Obžalovaní socialisté (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Agrární strana ujímá se vedení (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Zákon na ochranu republiky (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Rašínova smrt (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Jednotná fronta (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Sociální zápasy (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Rašín opět ministrem (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Vláda Švehlova čili vláda Pětky (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Agrární strana ujímá se vedení (Peroutka Ferdinand)
Dějepisectví Gelasia Dobnera (Haubelt Josef)