Nákupní košík
Počet položek: 0
Celková cena: 0 Kč
Objednat    Obsah košíku

Antikvariát  Historie  Historie česká a slovenská

Legenda o blahoslavené Anežce, Chebské zlomky (Mladějovská Mira)
České dějiny, díl II. část 43 - Karel IV., Za císařskou korunou (Šusta Josef)
České dějiny, díl II. část 3 - Karel IV., otec a syn (Šusta Josef)
České dějiny, Doba předbělohorská 1526 - 1547, Kniha I, díl I. (Janáček Josef)
Světová revoluce - Za války a ve válce 1914 - 1918 (Masaryk T. G.)
Osud slavného domu - Rozkvět a pád rožmberského dominia (Míka Alois)
Pobělohorská rekatolizace v českých zemích (Mikulec jiří)
Ženy české renesance (Janáček Josef)
Ve stínu tvých křídel - Habsburkové v českých dějinách (Čornejová Ivana, Rak Jiří, Vlnas Vít)
Budování státu - Obžalovaní socialisté (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Záblesky fašismu (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Agrární strana ujímá se vedení (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Zákon na ochranu republiky (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Rašínova smrt (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Krise v komunistické straně (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Jednotná fronta (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Sociální zápasy (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Rašín opět ministrem (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Vláda Švehlova čili vláda Pětky (Peroutka Ferdinand)
Budování státu - Agrární strana ujímá se vedení (Peroutka Ferdinand)
Dějepisectví Gelasia Dobnera (Haubelt Josef)
Jindy a nyní - Dějiny českého národa (Chudoba Bohdan)
Obrázek ze života rudolfinské Praha - Zmanuálu Jana Kotvy cechmistra poctivého pořádku kočovského (Janáček Josef)
Pád Rudolfa II. (Janáček Josef)
Kniha o Kosti - Kus české historie (Pekař Josef)
Rukopisy Václava IV. (Krása Josef)
Kniha o Redutě - Dějiny jesuitské koleje v Uherském Hradišti (Koláček Josef)
Blahoslavená Zdislava z Lemberka - Listy z dějin české gotiky (Kalista Zdeněk)
Staroslověnské legendy českého původu, Nejstarší kapitoly z dějin česko - ruských kulturních vztahů