Česká balada ve druhé polovici devatenáctého století díl II. / Sbírka souvislé četby školní 80. (Novák Viktor)