Flanderské legendy - Svatební cesta (De Coster Charles)