Národní shromáždění zasahuje (Osvald Václav - rediguje)