Kino/Filmový obrázkový časopis 1947 (Novák Antonín - redigoval)