Přítomnost - nezávislý týdeník, roč. III. (Peroutka Ferdinand - řídí)