Přítomnost - nezávislý týdeník, roč. VIII. (Peroutka Ferdinand - řídí)