Přítomnost - nezávislý týdeník, roč. IX. (Peroutka Ferdinand - řídí)