Přítomnost - nezávislý týdeník, roč. XIV. (Peroutka Ferdinand - řídí)