Na slatinských stínadlech (Třebízský Václav Beneš)