Česko - ruský slovník (Schierová Alexandra - sestavila)