Spolková republika Německo (Tomášek Radmil, Střída Miroslav)