Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1932