Obrázek
Mafie po listopadu, aneb, Ryba páchne od hlavy (Frýbová Zdena)