Obrázek
Harmonie osobnosti a změnový proces (Robbins Ronald)