Rytmus černé Afriky - S odbíjenou v Togu (Kyndrová Libuše)