Dítě ve zvycích a mravech národů - Velký zeměpis všech dílů světa (Vlach Jaroslav Dr.)