Událost psaní (Slovo a tvar v poezii Františka Halase) (Komenda Petr)