Abyste neumřel smíchy - Tajemství Donalda Lama a Berty Coolové (Gardner Erle Stanley (píšící pod pseudonymem A. A. Fair))