Boje o zítřek - Meditace a rapsodie 1898 - 1904 (Šalda F. X.)