Valčík na rozloučenou - z amerického filmu Waterloo bridge (Burns R. , Moravec Jar.)