Obrázek
Smrčiny, hory Karlovarské a Doupovské - Kafkův ilustr. průvodce po království Českém (Kafka Josef)