1821 - 1921 Památce Havlíčkově - Výbor z prací havlíčkových (Novák R. V. - uspořádal)