Obrázek
Stručný etymologický slovník jazyka českého - se zvláštním zřetelem ke slovům kulturním a cizím (Holub Josef, Lyer Stanislav)