O stříbrné podkově - Pověsti z jižní a jihozápadní Moravy (Kiliánová E., Menšík St. J., Richter V. - vypravují)