Obrzek
Aischylos a Athény - O původu umění ve atarověkém Řecku (Thomson George)