Poutník oceány - Kotvy Gdyně, Kapského města, Paradýpu, Singapuru, a Wakajamy (Jakeš Antonín)