Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny - Sociologické pojmosloví