Člověk a lidská práva (Dokumenty OSN k lidským právům) (Kohnová Jana (sestavila))