Dětská literatura česká - Příručka dějin literárních pro školu, knihovny i širší veřejnost (Pospíšil O. - Suk V. F.)