Plachetnice - Safar Karel | antikvariat - detail grafiky