Svatba v rybnice - Riha Bohumil | antikvariat - detail knihy