Narodni Skola  Tydennik vychovatelsky pro narodni ucitelstvo v Cechach na Morave v Slezsku a na Slovensku - Backora Stepan  redaktor | antikvariat - detail knihy
Narodni Skola  Tydennik vychovatelsky pro narodni ucitelstvo v Cechach na Morave v Slezsku a na Slovensku - Backora Stepan  redaktor | antikvariat - detail knihy