Z meho zivota III  Od vstupu Kaizlova do Narodni strany svobodomyslne az do jeho smrti - JUDr Jos Kaizl  Tobolka Z V Dr  vydal | antikvariat - detail knihy