Prakticky hospodar  odborny casopis venovany zemedelstvi roc 18 | antikvariat - detail knihy