Praha  Soubor hlubotiskovych fotografii | antikvariat - detail knihy