Rolnikovo obydli  Navrh stavba zarizeni - Tajovsky Vaclav | antikvariat - detail knihy